یک کارشناس فنی S.M.A.R.T باشیم!

کارشناس فنی

در سازمان هایی که یا به صورت تخصصی در حوزه IT کار میکنند و یا واحد IT به عنوان یکی از واحدهای سازمانی است کارشناسان فنی در زمینه IT مشغول به فعالیت هستند. این افراد معمولا تخصص هایی در حوزه مدیریت شبکه های کامپیوتری، توسعه نرم افزار، تجزیه و تحلیل سیستم ها و … دارند. اکثر آنها (از جمله خودم) به دنبال یافتن راه حل و استفاده از آخرین تکنولوژی ها هستند و دوست دارند در محیط کسب و کار هرچیزی که به تازگی یاد گرفته اند پیاده سازی کنند (Geek ها) و یا طرح ها و ایده هایی در ذهن دارند که بسیار هم از نظر فنی قوی و ارزشمند است.

البته که تمام این موارد بسیار ارزشمند است اما ارزش آن را باید بررسی کنیم و کارشناس فنی قبل از اینکه انتظارات خود را از مدیر ارشد خود و یا سازمانی که در آن مشغول به فعالیت است زیاد کند و ایده خود را برای آنها مطرح کند باید به سئوالات زیر پاسخ دهد: ادامه مطلب را بخوانید