Self-Service Business Intelligence چیست؟

SSBI رویکردی برای تجزیه تحلیل داده های سازمان است که به کاربران کسب و کار این امکان را می دهد تا با دسترسی به اطلاعات سازمان بتوانند گزارشات و داشبوردهای تحلیلی را بدون دخالت واحد فناوری اطلاعات طراحی کنند. قطعا در این حالت کاربران درگیر طراحی Data warehouse و Data mart ها نخواهند شد.

Self-Service BI

SSBI چه مزیت هایی دارد؟

  • آزاد کردن وقت پرسنل واحد فناوری اطلاعات سازمان یا تیم BI به منظور تمرکز بر فعالیت های دیگر
  • افراد غیر فنی با استفاده از این ابزارها قادر به طراحی داشبورد خواهند بود.

چه نکاتی باید در طراحی SSBI در نظر گرفته شود؟

  • در طراحی SSBI باید با تمرکز بر کسب و کار باشد.
  • واحد فناوری اطلاعات باید دقت کند که چه اطلاعاتی در اختیار چه کاربرانی از سازمان قرار خواهد گرفت. به طور مثال پرسنل واحد سرمایه انسانی احتمالا نیازی به دسترسی به داده های واحد مالی نخواهند داشت. اما در صورتی که به منظور ایجاد داشبورد به این دسترسی نیاز باشد باید کاملا کنترل شده باشد.
  • گاها نیاز است تا نحوه استفاده از ابزارهای SSBI به کاربران کسب و کار آموزش داده شود.

از چه ابزارهایی برای SSBI می توان استفاده کرد؟

  • Microsoft SharePoint Excel Services
  • Power View for SharePoint
  • PerformancePoint Services
  • Power BI for Office 365
  • Power View/Power Query/Power Pivot/Power Map for Excel

پاسخ دهید