سناریوهای بک آپ گیری در SQL Server

اگر به عنوان یک SQL Server Administrator در یک مجموعه فعالیت می کنید. احتمالا از شما خواسته می شود تا از پایگاه داده شرکت Backup تهیه کنید.

عکس زیر به اندازه کافی گویا خواهد بود و در DBهای بزرگ که حجم تراکنش ها بسیار زیاد است روش Full+Differential+Transaction Log بهترین گزینه خواهد بود.

مثلا یک دیتابیس را در نظر بگیرید که اطلاعات معاملات معامله گران در بورس را ذخیره میکند. قطعا این دیتابیس علاوه بر حجم زیاد شامل تراکنش های زیادی خواهد بود.

 

sqlbackup

 

پاسخ دهید