صنایعی که بیشترین هزینه را برای IT انجام میدهند

شرکت Gartner یکی از معتبرترین شرکت های تحقیقاتی در زمینه IT است که گزارش ها و تحقیقات معتبری در این حوزه منتشر میکند. هدف این شرکت CIOها و فعالان حوزه IT است و نگرش(Insight) خوبی در اختیار این افراد قرار میدهد.

در آخرین نتیجه تحقیقات شرکت Gartner در مورد صنایعی که بیشترین هزینه را برای IT میکنند نتیجه زیر آورده شده است:

gartner-it-spend

چند نکته را باید در این گزارش مورد توجه قرار داد:

  • از ۲۱ صنعت مورد بررسی در ردیف اول شرکت های اینترنتی و در ردیف دوم خدمات بانکی و مالی قرار دارند.
  • در ردیف های میانی خدمات تفریحی و فرهنگی و همچنین آموزشی قرار دارند.
  • نکته جالب اینکه صنایع مرتبط با حوزه انرژی، دارویی و ساخت و ساز در آخرین ردیف ها قرار دارند.

اگر در کشور خودمان هم کمی دقت کنیم نتایج همین نظر سنجی صادق است. در حال حاضر بانک ها و شرکت هایی که در حوزه خدمات مالی فعالیت میکنند حاضر هستند بیشترین هزینه را برای دریافت خدمات فناوری اطلاعات دریافت کنند و مدیران ارشد این سازمان ها به قدرت فناوری اطلاعات در جهت کسب مزیت رقابتی و یک ضرورت (a must) برای حضور در عرصه تجارت پی برده اند.

اما باید این سئوال را بپرسیم که چرا برخی صنایع حاضر هستند هزینه بیشتری در مقابل دریافت خدمات فناوری اطلاعات انجام بدهند؟

مهمترین دلایل را میتوان به شرح زیر بر شمرد:

  •  شرایط بسیار متغییر و رقابتی محیط کسب و کار یکی از مهمترین دلایل تمایل سازمان ها به هزینه بیشتر در حوزه فناوری اطلاعات است. استفاده از خدمات حوزه IT یک مزیت رقابتی در مقابل سایر رقبا خواهد بود.
  • نگرش تولیدی برخی از سازمان ها به فناوری اطلاعات  موجب سرمایه گذاری و صرف هزینه در این حوزه می شود. نمونه شرکت هایی که را در ایران میبینیم که با سرمایه گذاری یک بانک تاسیس شده اند و نرم افزاری در زمینه Core Banking تولید کرده و به دیگر بانک ها می فروشند.
  • انفجار اطلاعات که امروز موجب ایجاد مفهومی به نام Big Data شده است و نقش ابزارهای نوین مدیریت بزرگ داده ها برای سازمان ها.
  • افزایش بهره وری در سازمان به واسطه بهره وری کارکنان دانشی (Knowledge Workers) از ابزارهایی که فناوری اطلاعات در اختیار آنها می گذارد.
  • بهبود فرآیندهای کسب و کار که عمدتا فناوری اطلاعات در نقش یک توانمند ساز (Enabler) در تغییر فرآیندهای کسب و کار (BPR) ظاهر می شود.

در مقاله ای جداگانه در مورد نگرش(Insight) اشتباهی که صنایع مختلف و مدیران ارشد این سازمان ها در ایران در مقابل هزینه کردن در حوزه IT دارند و همچنین رویکردهای مختلف هزینه کردن  در حوزه ی فناوری در سازمانهای امروزی خواهم نوشت.

پاسخ دهید